ASKA ---

ABANDONED & INDUSTRIAL PHOTOGRAPHY

---

BY BJÖRN SAHLBERG / UPDATES / ABOUT / HOME

---

Seebad Prora KdF not all walls crumbled RÜGEN, GERMANY

---
©
Seebad Prora KdF. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF, March 2008.

[EN] The brief stop was just long enough to get off the train on to the grassy bank where the sign read "Prora". Salty spring air greeted us as the beach vendors were firing up the first bratwursts for the season. A concrete road went along the structure, eventually leading to an open door. We went inside.

[SE] Den korta inbromsningen var precis tillräckligt lång för att hinna av tåget vid grässkullen där skylten meddelade "Prora". Salt vårluft mötte oss samtidigt som försäljarna på stranden satte fyr på säsongens första bratwurst. En betongväg ledde oss utmed huskomplexen, och till slut en öppen dörr. Vi gick in.

---

Photos are from March 2008, updated in December 2013.
Nikon D300, Nikon 12-24 mm F/4, Photoshop.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Know your enemy aircrafts. Used as the inside of boarded door. I have tilted the image for easier reading.

Prora Seebad. Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

Rügen, Germany.

Seebad Prora KdF.

---

 ASKA © 1999-2014 Björn Sahlberg / About / Some rights reserved