Abandoned & Industrial Photography

by Björn Sahlberg navigate_nextUpdates navigate_nextAbout

Fårbo sågverk

Saw no more.

Oskarshamn, Sweden.

Industrialears at Fårbo sågverk. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Industrialears.

Corrugated exterior at Fårbo sågverk. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Corrugated exterior.

Lumber logistics 1 at Fårbo sågverk. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Lumber logistics 1.

Lumber logistiscs 2 at Fårbo sågverk. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Lumber logistics 2.

Wall deco with empty snus-tins and pin-ups at Fårbo sågverk. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Wall deco consisting of empty snus tins and pin-ups.

Cogs and cover at Fårbo sågverk. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Cogs and cover.

Lumber logistics 3 at Fårbo sågverk. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Lumber logistics 3.

Corrugate interior at Fårbo sågverk. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Corrugated interior.

Stencil testing ground at Fårbo sågverk. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Stencil testing ground.

Shadow play in the empty back yard at Fårbo sågverk. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Shadow play in the empty back yard.

Yours truly

Hej!

[EN] Like art? Here there's art in the form of empty snus tins nailed to a wall like they had been aligned on a chessboard (with openings for the pin-up posters' more tickling areas). Worn, turquoise surfaces meet orange ones. Oily chains, transport belt constructions levelling two floors. On a column in the packaging hall stencils for the wood definitions have been tested. All are remains of the Fårbo saw mill that was active between the 1940s to 2002.

The area has now been turned into a logistics centre and commercial zone for smaller companies.

[SE] Gillar du konst? Här finns konst i form av tomma snusdosor fastspikade på en vägg som om de anpassats efter ett schackbräde (med luckor för vikutbildernas mer kittlande vyer). Nötta, turkosa ytor möter orangea dito. Oljiga kedjor, transportband i två våningar. På en pelare vid paketeringen har schablonerna för virkesbenämningarna testats. Allt är rester av Fårbosågen som var aktiv från fyrtiotalet fram till 2002.

Området är nu omdanat till logistikcentrum och arbetsområde för mindre företag.

photo_cameraMay 2012

cloudDecember 2013

color_lensHasselblad 500c/m, Zeiss Planar 80 mm F/2.8, Kodak Portra 160NC, Kodak Brownie, Kodak Tri-X at EV 400, Imacon Flextight Photo.

Links