Abandoned & Industrial Photography

by Björn Sahlberg navigate_nextUpdates navigate_nextAbout search

Fårbosågen

Saw no more.

Oskarshamn, Sweden.

Industrialears at Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Industrialears.
Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Corrugated exterior at Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Corrugated exterior.
Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Lumber logistics 1 at Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Lumber logistics 1.
Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Lumber logistiscs 2 at Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Lumber logistics 2.
Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Wall deco with empty snus-tins and pin-ups at Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Wall deco consisting of empty snus tins and pin-ups.
Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Cogs and cover at Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Cogs and cover.
Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Lumber logistics 3 at Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Lumber logistics 3.
Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Corrugate interior at Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Corrugated interior.
Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Stencil testing ground at Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Stencil testing ground.
Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Shadow play in the empty back yard at Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

Shadow play in the empty back yard.
Fårbosågen. Oskarshamn, Sweden. May 2012.

arrow_upward

Yours truly

Hej!

[EN] Like art? Here there's art in the form of empty snus tins nailed to a wall. Like they had been adjusted to a chessboard, though with open parts for the pin-up poster's more critical areas. Worn, turquoise surfaces meet orange ones. Oily chains, transport belt constructions levelling two floors. On a column in the packaging hall stencils for the wood definitions have been tested. All are remains of the Fårbo saw mill that was active between the 1940s to 2002.

The area has now been turned into a logistics centre and commercial zone for smaller companies.

[SE] Gillar du konst? Här finns konst i form av tomma snusdosor fastspikade på en vägg. Som om de anpassats efter ett schackbräde, fast med luckor för vikutbildernas mer kritiska delar. Nötta, turkosa ytor möter orangea dito. Oljiga kedjor, transportband i två våningar. På en pelare vid paketeringen har schablonerna för virkesbenämningarna testats. Allt rester av Fårbosågen som var aktivt från fyrtiotalet fram till 2002.

Området är nu omdanat till logistikcentrum och arbetsområde för mindre företag.

photo_cameraMay 2012

cloudDecember 2013

color_lensHasselblad 500c/m, Zeiss Planar 80 mm F/2.8, Kodak Portra 160NC, Kodak Brownie, Kodak Tri-X at EV 400, Imacon Flextight Photo.

Links

ASKA © 1999-2018 Björn Sahlberg / About / Updates / RSS / search / Most rights reserved