Abandoned & Industrial Photography

by Björn Sahlberg Updates About

Seebad Prora

Not all walls crumbled

Rügen Germany

Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Seebad Prora.

Seebad Prora.

Trainstop at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

The S-Bahn stop.

The S-Bahn stop.

Groundfloor corridor at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Ground floor corridor.

Ground floor corridor.

Stairway lichtspiel at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Stairway lichtspiel.

Stairway lichtspiel.

Long corridors. One of many at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Long corridors. One of many.

Long corridors. One of many.

Hygiene department 1 at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Hygiene department 1.

Hygiene department 1.

Hygiene department wash basins at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Hygiene department wash basins.

Hygiene department wash basins.

Türtanz. Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Türtanz.

Türtanz.

Moisture finding its way in, as always ... at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Moisture finding its way in, as always ...

Moisture finding its way in, as always ...

Top floor landing at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Top floor landing.

Top floor landing.

Zimmerecke at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Zimmerecke.

Zimmerecke.

Messahll wall deco at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Messhall wall deco.

Messhall wall deco.

Tapetentanz at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Tapetentanz.

Tapetentanz.

Frühlingslicht at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Frühlingslicht.

Frühlingslicht.

Ground floor hallway collumn with Russian sized paint flakes at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Ground floor hallway collumn with Russian sized paint flakes.

Ground floor hallway collumn with Russian sized paint flakes.

Flake party at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Flake party!

Flake party!

Wall intersection deco with patina at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Wall intersection deco with patina.

Wall intersection deco with patina.

Dining hall at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Dining hall.

Dining hall.

Wiring at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Wiring.

Wiring.

Flugzeugerkennungsdienst – know your enemy aircrafts! Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Flugzeugerkennungsdienst – know your enemy aircrafts! An old information sign used to board up a door. (The image is tilted.)

Flugzeugerkennungsdienst – know your enemy aircrafts! An old information sign used to board up a door. (The image is tilted.)

Canteen at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Canteen.

Canteen.

Too classic to leave out ... Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Too classic to leave out ...

Too classic to leave out ...

My first encounter with the classic DDR street lamp. Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

My first encounter with the classic DDR street lamp and possibly the Badlamp to start it all.

My first encounter with the classic DDR street lamp and possibly the Badlamp to start it all.

Wings lined up at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Wings lined up.

Wings lined up.

Beachside at Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Beachside.

Beachside.

Ein bratwurst by the sea. Seebad Prora. Rügen, Germany. March 2008.

Ein bratwurst by the sea, bitte.

Ein bratwurst by the sea, bitte.

Yours truly

Willkommen im Hotel!

[EN] The brief stop was just long enough to get off the train on to the grassy bank where the sign read "Prora". Salty spring air greeted us as the beach vendors were firing up the first bratwursts for the season. A concrete road went along the structure, eventually leading to an open door. We went inside.

[SE] Den korta inbromsningen var precis tillräckligt lång för att hinna av tåget vid grässkullen där skylten meddelade "Prora". Salt vårluft mötte oss samtidigt som försäljarna på stranden satte fyr på säsongens första bratwurst. En betongväg ledde oss utmed huskomplexen, och till slut en öppen dörr. Vi gick in.

March 2008

May 2009

January 2015

Rügen Germany

Nikon D300 Nikon 12-24 mm F/4 Photoshop

ASKA © 1999-2022 Björn Sahlberg